Ontwikkelen vanuit beweging

Wie zijn we

Samen met een team van opgeleide en gecertificeerde trainers en coaches zijn Riet Portengen en Riny Moonen de drijvende kracht van SoNeStra. Nieuwsgierig zijn, continue leren en ontwikkelen en het creëren van beweging zijn onze uitgangspunten. .

Na een ruime uitvoerende- en managementcarrière in de jeugdzorg start Riet Portengen in 1998 haar eigen onderneming gericht op het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën. Een benadering die staat voor regie over eigen leven, de kracht van verbinding, het ontwikkelen vanuit beweging, eigenaarschap en zelfsturing. Riet is een gedreven en krachtige inspirator met een duidelijke visie. Een verbinder die beweging wil creëren. Altijd openstaand voor andere oplossingen en nieuwe wegen. Dat is ook wat ze tot uiting brengt in haar trainingen en bij de ontwikkeling van haar bedrijf.

Riet Portengen
Directeur en oprichter SoNeStra

In 2004 maakte Riny kennis met het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën: een hele mooie en logische volgende stap na jarenlange ervaring binnen zorg en welzijn. Sindsdien richt Riny zich op het eigen maken en op het verder ontwikkelen van deze manier van werken voor zowel uitvoerend medewerkers als voor organisatie en beleid. Ook de vertaling naar andere werkterreinen biedt veel inspiratie en nieuwe mogelijkheden! Riny ademt het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën en is sterk in het inspireren en enthousiasmeren. Zij daagt mensen uit om tot hun eigen vragen en antwoorden te komen en weet zo een beweging te creëren die mensen faciliteert zichzelf te ontwikkelen.

Riny Moonen
compagnon SoNeStra