Marleen Martens

Mijn naam is Marleen Martens en ik woon in de regio Maastricht.

Ik ben ervan doordrongen dat je een kind nooit los kunt zien van zijn omgeving. Dat leert mijn werkervaring in de psychiatrie, een medisch kleuterdagverblijf en pleegzorg. Er zijn ouders, familie, vrienden, de school, vriendjes en vriendinnetjes, sportclubs. Het is net een mobile: als je een onderdeel aanraakt, begint alles te bewegen. Zo is de dynamiek in het leven. Alles is met elkaar verbonden. In pleegzorg Limburg zijn ouders, kinderen, hulpverleners samen met SoNeStra aan de slag gegaan om deze onderlinge verbinding optimaal te behouden. Eeen pittige training, maar voor mij voelde dit als thuiskomen. Je leert technieken die je kunt gebruiken om een familie en het netwerk rondom het kind in staat te stellen om zelf een passend plan te maken. Regie over eigen leven, binnen de context, in optima forma. Steeds opnieuw zie ik in mijn dagelijkse werk als pleegzorgbegeleider dat het onmogelijke mogelijk is door durf en lef van de SoNeStra beweging. Ik word als professional telkens verrast door de inzichten, afspraken en uitkomsten waarmee mensen hun plan zelf tot een succes maken. Als trainer en coach zie ik terug dat de SoNeStra beweging echt iets doet met de professionals die bij mij met een training aan de slag gaan. Als vakbekwaam mediator en counselor in Toegepaste Begeleidingsmethoden en Multi-systemisch werken vanuit de Systeemtherapie kan ik steeds de beweging waarvoor SoNeStra staat warm omarmen en uitdragen.