Hester Jansen

Vanaf 2000 ben ik werkzaam in de jeugdhulpverlening. Mijn basishouding in samenwerking met cliënten is dat mensen hun eigen beslissingen nemen, zelf een plan maken samen met voor hen belangrijke mensen uit hun familie of sociaal netwerk en met elkaar dit plan uitvoeren. Ik zie mijn bijdrage in het mogelijk maken dat mensen hun eigen kracht en creativiteit weer gaan ervaren. Of dit nu is in mijn samenwerking met individuen, binnen gezinnen of in mijn trainingen en coaching met professionals. Zelf vind ik het ook belangrijk creatief te kunnen denken, buiten de gebaande paden. De vrijheid voelen dat naar eigeninzicht te kunnen en mogen doen zijn de drijfveren geweest om de koers in mijn werk te wijzigen. Na een mooi en intensief proces werd mijn bedrijf &NU “geboren”. De naam staat dicht bij mij en komt ook vanuit mijn ervaring in de praktijk. “En nu????” is een vraag die ik in de afgelopen jaren van veel mensen heb gehoord: kinderen, ouders, gezinnen, professionals etc. Nadat ik in 2011 de basistraining Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën gevolgd heb ben ik geïnspireerd geraakt om vanuit deze visie te werken. Tijdens de train-de-coach opleiding heb ik een echte verdiepingsslag gemaakt. Deze opleiding heb ik vervolgd door een train-de-trainer zodat ik ook training en coaching geef aan diverse andere professionals. Op deze manier probeer ik andere professionals te inspireren te werken vanuit deze visie.