Giel Dons

In 2011 heb ik kennis gemaakt met Sonestra. Deze visie en houding paste helemaal bij de manier waarop ik met mensen wil werken. Het prikkelt de nieuwsgierigheid. Het dagelijkse werken vanuit Sonestra vind ik uitdagend en inspirerend. Het is mooi om te zien dat mensen in beweging komen en zelf de regie over hun leven nemen. Ook in mijn dagelijks leven speelt dit door. Bewust zijn van mijn eigen sociale netwerk en de manier waarop ik met hen dagelijks leef en wel samenwerk. Het loslaten van mijn eigen ideeën is vaak lastiger dan het lijkt. Patronen zijn hardnekkig en kunnen zo weer de kop op steken. Werken vanuit Sonestra bied mij de kans tot persoonlijke groei. Het is steeds weer de zoektocht naar beweging en ontwikkeling.

Ik heb eerst de basis training gevolgd en ben daarna met collega’s gestart met een traject om ook trainer en coach te worden. Samen hebben we de trainingen verzorgd voor Entréa.

Inmiddels werk ik bij het NIM in Nijmegen en ben lid van de sociale teams van Beuningen en Druten. Mijn uitdaging is nu om mijn collega s in de sociale teams te prikkelen deze manier van werken dagelijks te gebruiken. Sonestra niet zien als een methode die je kan inzetten, maar vanuit deze houding en visie contact aangaan met klanten. Hoe ontstaat binnen de sociale team beweging? Hoe gaan we de kanteling echt door maken en uitvoeren?

Ook ben ik betrokken bij het ontwikkel proces van SNC (social netwerk controle). Dit is een samenwerking van Topaze en Sonestra. Het is gericht op jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. Jongeren in detentie krijgen de kans om samen met hun netwerk een plan te maken voor de toekomst. Zowel op korte als op lange termijn. Ik ben ervan overtuigd dat het netwerk grote kansen bied zodat jongeren zich positief kunnen ontwikkelen en de kans op recidive verkleint.