Samenwerking SoNeStra en Topaze

Samen met Topaze heeft SoNeStra het project Kansband ontwikkelt. Project Kansband staat voor een kans voor jongeren om een plaatsing in een gesloten instelling of detentie te verkorten of te voorkomen. Topaze ontwikkelde deze werkwijze samen met SoNeStra. Project Kansband faciliteert ouders en jongeren om zich te herpositioneren op het gebied van pedagogische taken, op individueel vlak en in de maatschappelijke context. Eigen kracht en regie over het eigen leven staan centraal. De jongere krijgt de mogelijkheid om samen met zijn familie en sociaal netwerk een actieplan te maken waarin zij afspreken hoe de jongere zich aan de opgelegde voorwaarden houdt en hoe de jongere zijn leven weer op de rit krijgt. De jongere werkt vervolgens samen met zijn familie en sociaal netwerk aan de uitvoering van het actieplan. Een kansband met GPS volgt de jongere als stimulans om te doen wat afgesproken is.