De speelruimte om te creëren

Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

 

SoNeStra is ontstaan vanuit het idee dat het mogelijk is dat mensen, jong en oud, met hun sociaal kapitaal, hun eigen kwesties aan kunnen pakken. Familie, vrienden, collega’s, klasgenoten, het is maar net om wie het gaat. Zij zijn eigenaar van hun verhaal en van de oplossingen die zij met elkaar bedenken en uitvoeren. Door een faciliterende houding van professionals, blijft eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de mensen om wie het gaat. Zij bedenken met elkaar voor welke vragen zij een antwoord zoeken, nemen besluiten, bepalen hun eigen strategie en stellen bij als de situatie daarom vraagt. Besluiten, plannen en strategieën die passen bij hun leven. Zo leren mensen van en met elkaar, voor nu en in de toekomst!

1.

Het
Verhaal

Van casus naar Verhaal. Faciliteren dat mensen hun verhaal kunnen vertellen vanuit verschillende, vaak nieuwe perspectieven. De kracht van de houding van niet weten en het stellen van de juiste vragen.

2.

Het
Netwerkkompas

Door mensen zelf de perspectieven te laten verbinden bepalen zij hun eigen koers. Waar moet het voor hen over gaan, op welke vragen zoeken zij een antwoord en welke informatie hebben ze daarvoor nodig?

3.

Het
Beraad

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid groeit door zelf, zonder professionals, antwoorden te geven op de vragen en besluiten te nemen over hoe zaken aan te pakken. Wat wordt hun plan, hun strategie en wat vragen zij eventueel van professionals?

4.

Het samenwerken
in een actieteam

Van het maken van een plan naar werk in uitvoering. Al doende leren mensen met elkaar. Wat werkt wel, wat werkt niet, hoe om te gaan met nieuwe kwesties en hoe bij te stellen. Van evalueren naar bewaken voortgang.

 

De rust om van een casus een verhaal te maken

Het effect

Wat is het effect van Sociale NetwerkStrategie voor cliënten, kinderen en gezinnen?

Sociaal kapitaal

Inbedding in en verbinding met de mensen die bij elkaar horen.

Regie over eigen leven
Zowel voor de cliënt, als voor de mensen om hem heen.

De kracht van samen
Het sociaal netwerk als krachtige en natuurlijke bron om kwesties en vragen samen aan te pakken.

Meer doen minder
Voorkomt overbelasting doordat veel mensen een klein stukje doen.

Duurzame oplossingen
Eigen besluiten, samen met het sociaal kapitaal, creëert oplossingen die duurzaam zijn.

Een paradigma-wisseling
Een ander denkkader vraagt om anders handelen.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Van regiehouder naar zelf gezamenlijk regie voeren.