Eigenaar zijn van je verhaal

“Het gaat om echt luisteren en nieuwsgierig blijven naar iemands verhaal, om faciliteren in plaats van oplossen, om vragen stellen die beweging creëren en alle perspectieven kennen om ze met elkaar te kunnen verbinden”.

Riet Portengen
oprichter SoNeStra

Waarom werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën?

Omdat het voor iedere mens, jong of oud, belangrijk is om zo veel mogelijk besluiten te nemen die je eigen leven aangaan. Regie over eigen leven in verbinding met de mensen om je heen, het belang van sociaal kapitaal.

 

Nieuwsgierig zijn

Problemen of kwesties ontstaan vaak doordat mensen gewend zijn aan een bepaalde manier van waarnemen en denken. Door het nieuwsgierig verkennen van alle andere perspectieven ontstaat er bewustwording en nieuw zicht op de eigen situatie. Ook de verbinding met het sociaal kapitaal wordt zichtbaar.

Eigenheid

SoNeStra ondersteunt professionals zich zelf, waar het kan, overbodig te maken. Wanneer mensen zo veel mogelijk hun eigen koers bepalen, samen met de mensen om hen heen, vanuit eigen talenten, kracht en context, wordt afhankelijkheid van professionals voorkomen en sluit de professional aan bij de eigenheid van de mensen om wiens leven het gaat.

Verbinding

Verbinding door in co-creatie een duurzaam gedragen plan te maken. In privé-tijd, zonder professionals, maar met alle benodigde informatie. Hoe meer mensen meedenken, hoe meer verbindingen er ontstaan, des te beter het plan. Zo ontstaat de kracht van samen.