Trainingen met Open Inschrijving

Voor (kleinere) organisaties, individuele deelnemers of organisaties die nieuwe instroom van medewerkers willen opleiden bieden wij een aantal van onze trainingen aan met Open Inschrijving. De eerstvolgende vierdaagse trainingen Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën en de trainingen De Kracht van de Vraag voor Uitvoerend werkers en Leidinggevenden staan gepland op de onderstaande data.


Vierdaagse basistrainingen Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën met Open Inschrijving.

Data Voorjaar: dinsdag 14 mei, maandag 27 mei, dinsdag 11 juni en donderdag 27 juni 2019.

Tijd: 09:30 uur – 16:30 uur

Locatie: Geldrop

Kosten: €520,- per deelnemer inclusief materiaal en catering

Data Najaar: woensdag 25 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag 29 oktober en dinsdag 12 november 2019.

Tijd: 09:30 uur – 16:30 uur

Locatie: Geldrop

Kosten: €520,- per deelnemer inclusief materiaal en catering


Training De Kracht van de Vraag met Open Inschrijving voor Uitvoerend Werkers 

Data: woensdagen 9 oktober, 6 november, 20 november, 4 december 2019 en 15 januari en 29 januari 2020

Tijden:   09:00  – 12:00 uur op 9 oktober, 20 november en 4 december 2019

09:30 – 12:30 uur op 6 november, 2019 en 15 januari en 29 januari 2020

Locatie: Eindhoven

Kosten: €750,- per deelnemer, inclusief materiaal en catering


Training De Kracht van de Vraag met Open Inschrijving voor Leidinggevenden

Data: vrijdagen 11 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december 2019 en 10 januari 2020

Tijd: 09:30 – 12:30 uur

Locatie: Eindhoven

Kosten: €1.050 per deelnemer, inclusief materiaal en catering

Jongerenbus voor CMWW

SoNeStra helpt mee met realisatie Jongerenbus CMWW

CMWW is een welzijnsorganisatie die in de gemeenten Brunssum en Onderbanken breed welzijnsdiensten aanbiedt, van jongerenwerk en de warme maaltijdvoorziening tot dagopvang, peuterspeelzaalwerk en maatschappelijk werk. Het CMWW heeft naast de eigen medewerkers hulp van 500 vrijwilligers.

Ons jongerenwerk in de gemeente Brunssum en Onderbanken is zeer actief en van groot belang. De jongerenwerkers zijn actief in de verschillende jongerencentra oftewel jeugdhonken maar gaan ook juist de straat op. Niet alleen om overlast van jongeren te voorkomen of beperken, maar ook om jongeren een duwtje in de rug te geven wat betreft het zien van eigen vaardigheden en kansen.

Deze ambulant jongerenwerkers hebben een signalerende taak en kunnen jongeren, als zij willen, doorverwijzen naar hulpverlening en andere instanties. Verder worden in samenspraak en samenwerking met de jongeren activiteiten opgezet en uitgevoerd. Ook is het een taak van de jongerenwerker om jongeren naar de verschillende jongerencentra en naar de (sport)verenigingen in de wijk toe te leiden. Om al deze taken uit te kunnen voeren zijn we afhankelijk van goed vervoer.

Met behulp van FondsenNed die zich heeft ingezet om donateurs voor advertentieteksten te werven beschikken we nu over een eigen personenbus.

Voor CMWW betekent uw medewerking veel en wij verheugen ons erop om met uw reclameboodschap rond te mogen rijden!