Trainingen met Open Inschrijving

Voor (kleinere) organisaties, individuele deelnemers of organisaties die nieuwe instroom van medewerkers willen opleiden bieden wij een aantal van onze trainingen aan met Open Inschrijving. De eerstvolgende vierdaagse training Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën en de trainingen De Kracht van de Vraag voor Uitvoerend werkers staan gepland op de onderstaande data.


Vierdaagse basistrainingen Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën met Open Inschrijving.

Data Najaar 2020: donderdag 1 oktober, donderdag 15 oktober, vrijdag 30 oktober en vrijdag 12 november 2020.

Tijd: 09:30 uur – 16:30 uur

Locatie: centraal in Nederland

Kosten: €545,- per deelnemer inclusief materiaal en catering

 


Training De Kracht van de Vraag met Open Inschrijving voor Uitvoerend Werkers 

Data: woensdagen 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei en 3 juni 2020

Tijden:   09:00  – 12:00 uur

Locatie: centraal in Nederland

Kosten: €750,- per deelnemer, inclusief materiaal en catering


 

Jongerenbus voor CMWW

SoNeStra helpt mee met realisatie Jongerenbus CMWW

CMWW is een welzijnsorganisatie die in de gemeenten Brunssum en Onderbanken breed welzijnsdiensten aanbiedt, van jongerenwerk en de warme maaltijdvoorziening tot dagopvang, peuterspeelzaalwerk en maatschappelijk werk. Het CMWW heeft naast de eigen medewerkers hulp van 500 vrijwilligers.

Ons jongerenwerk in de gemeente Brunssum en Onderbanken is zeer actief en van groot belang. De jongerenwerkers zijn actief in de verschillende jongerencentra oftewel jeugdhonken maar gaan ook juist de straat op. Niet alleen om overlast van jongeren te voorkomen of beperken, maar ook om jongeren een duwtje in de rug te geven wat betreft het zien van eigen vaardigheden en kansen.

Deze ambulant jongerenwerkers hebben een signalerende taak en kunnen jongeren, als zij willen, doorverwijzen naar hulpverlening en andere instanties. Verder worden in samenspraak en samenwerking met de jongeren activiteiten opgezet en uitgevoerd. Ook is het een taak van de jongerenwerker om jongeren naar de verschillende jongerencentra en naar de (sport)verenigingen in de wijk toe te leiden. Om al deze taken uit te kunnen voeren zijn we afhankelijk van goed vervoer.

Met behulp van FondsenNed die zich heeft ingezet om donateurs voor advertentieteksten te werven beschikken we nu over een eigen personenbus.

Voor CMWW betekent uw medewerking veel en wij verheugen ons erop om met uw reclameboodschap rond te mogen rijden!