Trainingen met Open Inschrijving

Voor (kleinere) organisaties of organisaties die nieuwe instroom van medewerkers willen opleiden bieden wij trainingen met Open Inschrijving. De eerstvolgende vierdaagse training Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën en de leergang Dynamisch Faciliteren staan gepland op de onderstaande data. Voor de training de Kracht van de vraag worden de data nog nader bepaald.


Vierdaagse basistraining Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën met Open Inschrijving.

Data: woensdag 30 mei, woensdag 13 juni, donderdag 28 juni en dinsdag 4 sepember 2018

Locatie: Brunssum

Kosten: €520,- per deelnemer inclusief materiaal en catering


Training De Kracht van de Vraag met Open Inschrijving:

Data: nog nader te bepalen

Locatie: Den Bosch

Kosten: €975,- per deelnemer inclusief materiaal en catering

Voor meer informatie en inschrijven mailt u naar: info@sonestra.nl


Training Dynamisch Faciliteren met Open Inschrijving:

Data: woensdag 21 maart, donderdag 5 april, dinsdag 15 mei, donderdag 7 juni, dinsdag 26 juni, maandag 10 september, maandag 8 oktober en donderdag 1 november 2018

Locatie: Den Bosch

Kosten: €3.750,- per deelnemer inclusief materiaal en catering

Voor meer informatie en inschrijven mailt u naar: info@sonestra.nl

Samenwerking SoNeStra en Topaze

Samen met Topaze heeft SoNeStra het project Kansband ontwikkelt. Project Kansband staat voor een kans voor jongeren om een plaatsing in een gesloten instelling of detentie te verkorten of te voorkomen. Topaze ontwikkelde deze werkwijze samen met SoNeStra. Project Kansband faciliteert ouders en jongeren om zich te herpositioneren op het gebied van pedagogische taken, op individueel vlak en in de maatschappelijke context. Eigen kracht en regie over het eigen leven staan centraal. De jongere krijgt de mogelijkheid om samen met zijn familie en sociaal netwerk een actieplan te maken waarin zij afspreken hoe de jongere zich aan de opgelegde voorwaarden houdt en hoe de jongere zijn leven weer op de rit krijgt. De jongere werkt vervolgens samen met zijn familie en sociaal netwerk aan de uitvoering van het actieplan. Een kansband met GPS volgt de jongere als stimulans om te doen wat afgesproken is.