Hoezo Buitenspel?!
Ieder perspectief telt!

Deze trailer geeft een mini-inkijk in de instructiefilm Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën. In de basistraining is deze film het vertrekpunt voor bewustwording, dialoog en oefening! Meer informatie

Verhaal over kinderen

Testbericht voor een stukje intro bij de slideshow. Hier kun je plaatsen wat je wilt. Met een link naar het verhaal

Ons eigen plan: zelf bedacht en zelf volbracht!

SoNeStra staat voor het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën. Volwassenen, kinderen, gezinnen, individueel of met elkaar wonend in een wijk, staan soms voor moeilijke kwesties, belangrijke vragen of onmogelijke dilemma’s. Zij kunnen dan aankloppen bij hulp- of dienstverlening. De missie van SoNestra is dat professionals vanuit een basishouding werken dat mensen hun eigen beslissingen nemen, zelf een plan maken samen met voor hen belangrijke mensen uit hun familie of sociaal netwerk, of hun buurt, en met elkaar dit plan uitvoeren. Zij nemen ook het besluit of en zo ja, welke hulp- en/of dienstverleners een bijdrage mogen leveren aan het realiseren van hun plan! Iedereen heeft het recht om regie over eigen leven te houden!

De rol van de professional is die van een facilitator; hij maakt mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruik maakt van de krachten in zijn eigen omgeving! Hier horen een aantal vaardigheden en technieken bij! Het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën bestaat uit vier onderdelen:

Het Netwerkkompas
De voorbereiding van een FamilieNetwerkBeraad
Het FamilieNetwerkBeraad
Samenwerken in een Actieteam.

Het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën kan op ieder moment starten. Het liefst al bij de aanmelding! Maar ook binnen lopende hulp- en zorgtrajecten is het een kans voor cliënten om weer zelf de regie te pakken! Als de volwassene, de jeugdige, het gezin samen met belangrijke mensen uit de familie en het sociaal netwerk besluiten dat professionals een bijdrage kunnen leveren is het samenwerken met familie en sociaal netwerk vanuit hun eigen kracht een continu proces!

SoNeStra verzorgt trainingen, workshops, verdiepingen en train-de-coachtrajecten voor professionals in alle sectoren van zorg en welzijn!